۰ از ۵
(از ۰ نظر)
موجود

کتاب پزشکیClinical Cases in Prosthodontics2014

دانلود کتاب پزشکی موارد بالینی در پروتزهای دندانی

تعداد
32000 تومان

معرفی کتاب پزشکی موارد بالینی در پروتزهای دندانی:

مجموعه “موارد بالینی” ویلی-بلکول به منظور شناسایی مرکزیت موارد بالینی در حرفه با تهیه موارد واقعی با یک ستون فقرات دانشگاهی طراحی شده است.

موارد بالینی در پروتزهای دندانی خود اصول اصلی این تخصص توانبخشی را نشان می دهد و کاربردهای کاربردی هر روز آنها را از طریق طیف وسیعی از موارد ارائه شده از ساده به پیچیده و از معمول به نادر نشان می دهد.

این رویکرد منحصر به فرد از روند جدید یادگیری مبتنی بر مسئله و مبتنی بر مسئله پشتیبانی می کند و موضوعات مختلفی از پروتزهای پروتز کامل معمولی تا بازتوانی کامل دهان را با استفاده از پروتزهای ایمپلنت و دندان پشتیبانی می کند.

هر مورد با شرح مختصری از معرفی اولیه بیمار و اهداف و اهداف یادگیری که بحث مورد بعدی نشان می دهد ، آغاز می شود.

این امر همراه با تاریخچه پزشکی و دندانپزشکی مربوطه ، یادداشت هایی در مورد معاینه خارج دهانی و بافت نرم و لیست کاملی از یافته های بالینی است که همه آنها برای تسهیل در یادگیری به صورت فشرده ارائه شده اند.

عوامل تصمیم گیری بالینی سپس به طور مفصل مورد بحث قرار می گیرد ، و با عکس های بالینی متعدد که مراحل تدریجی درمان را نشان می دهد ، به خوبی نشان داده شده است.

پرونده ها با س reviewالات مرور و استناد به ادبیات مربوطه که از هر پاسخ پشتیبانی می کنند ، نتیجه می گیرند.

موارد ایده آل برای پزشکان و دانشجویان ، موارد بالینی در پروتزهای دندانی ، منبع نهایی است که تحقیقات مبتنی بر شواهد را با کاربردهای روزمره مرتبط می کند.

مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 2 درمان یک بیمار بی دندانی با دو پرده حفره تحت فک پایین با دو ایمپلنت (صفحات 15-20): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 3 درمان یک بیمار با سندرم ترکیبی (صفحات 21–26): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 4 درمان یک بیمار بی دندانی با یک فک پایین به شدت آتروفیک (صفحات 27–32): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 5 مدیریت فلورید سیمنتو دیسپلازی استخوانی (FCOD) (صفحات 33-38): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 6 درمان تا حدی بی ادبی بیمار دارای پروتز مصنوعی متحرک قابل جابجایی (صفحات 39–44): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 7 درمان یک بیمار تا حدی بی دندان با پروتزهای ثابت و متحرک (صفحات 45–51): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 8 مدیریت دیسپلازی اکتودرمال I – پروتزهای بیش از حد دندان (صفحات 53–58): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 9 مدیریت اکتودرمال دیسپلازی II – صفحات ایمپلنت – محافظت شده توسط پوست 64): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 10 مدیریت دیسپلازی اکتودرمال III – یک رویکرد چند رشته ای (صفحات 65–71): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 11 مدیریت یک شکستگی مرکزی برش I – ملایم (صفحات 73–78): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 12 مدیریت یک شکاف مرکزی شکسته II – متوسط ​​(pa ges 79–84): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 13 مدیریت یک شکاف مرکزی شکسته III – شدید (صفحات 85–90): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 14 توانبخشی دندان های قدامی I — ترکیبی از ترمیم های کامل و جزئی پوشش (صفحات 91-96): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 15 توانبخشی دندان های قدامی II – جزییات پوشش دهنده های جزئی (صفحات 97-102): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، Mijin Choi و Michael Ferguson فصل 16 توانبخشی دندان های قدامی که نیاز به اکستروژن ارتودنسی دارند (صفحات 103–107): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 17 مدیریت جمعیت شدید – رویکردی چند رشته ای (صفحات 109–115): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 18 مدیریت یک بیمار مبتلا به انتقال دندان نیش فک بالا (صفحات 117–122): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 19 مدیریت یک بیمار با از دست دادن حمایت پشتی (صفحات 123–128): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 20 مدیریت پیامدهای تورم بخشی (صفحات 129–135): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 21 مدیریت دندانهای فرسوده I – نتیجه مال اکلوژن دندان (صفحات 137–143): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 22 مدیریت دندان پوشیده شده دوم – لباس محلی شدید (صفحه 145) –151): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 23 مدیریت دندان های فرسوده III – لباس شدید شدید (صفحات 153–158): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 24 درمان ایمپلنت در مقابل درمان اندودنتیکس ( صفحات 159–164): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 25 مدیریت دندانهای تحت درمان ریشه (صفحات 165–172): لیلا جهانگیری ، م آرژان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 26 شاخص های پیش آگهی برای استخراج استراتژیک در یک بازتوانی کامل دهان (صفحات 173–178): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 27 درمان یک بیمار با پروتزهای دندان مصنوعی ثابت شده با ایمپلنت (صفحات 179–183): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 28 توانبخشی کامل دهان – پروتزهای پشتیبانی شده با ایمپلنت (صفحات 185–190): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 29 توانبخشی کامل دهان پروتزهای پشتیبانی شده از ایمپلنت ((صفحات 191–197): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 30 توانبخشی کامل دهان – ایمپلنت ‐ پشتیبانی شده ، پیچ ‐ پروتزهای حفظ شده (صفحات 199–203): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، Mijin Choi و Michael Ferguson فصل 31 توانبخشی کامل دهان – پروتزهای ثابت شده با سیمان و قابل حمایت (صفحات 205–210): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چ oi و Michael Ferguson فصل 32 توانبخشی کامل دهان – ترکیبی از پروتزهای ثابت شده با ایمپلنت و دندان (صفحات 211–216): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 33 توانبخشی کامل دهان – ترکیبی از ایمپلنت و دندان با پشتیبانی و ثابت پروتزهای متحرک (صفحات 217–222): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 34 مدیریت بیمار با بیماری پرخوری (صفحات 223–228): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 35 مدیریت تظاهرات دهانی سو Ab استفاده از مت آمفتامین (صفحات 229–233): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 36 مدیریت دیسپلازی کلیدوکرانیال – درمان یک بیمار نوجوان (صفحات 235–240): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن فصل 37 مدیریت دیسپلازی کلیدوکرانیال II – درمان یک بیمار بزرگسال (صفحات 241–246): لیلا جهانگیری ، مرجان مقدم ، میجین چوی و مایکل فرگوسن

Description:Wiley-Blackwell’s “Clinical Cases” series is designed to recognize the centrality of clinical cases to the profession by providing actual cases with an academic backbone.

Clinical Cases in Prosthodontics grounds itself in core principles of this rehabilitative specialty and demonstrates their practical, every-day application through range of case presentations building from simple to complex and from common to rare.

This unique approach supports the new trend in case-based and problem-based learning, thoroughly covering topics ranging from conventional complete denture prostheses to full mouth rehabilitation using both implant and tooth-supported prostheses.

Each case begins with a short description of the initial patient presentation and the learning objectives and goals the subsequent case discussion will demonstrate.

This is accompanied by relevant medical and dental histories, notes on extra-oral and soft tissue examination and a thorough list of clinical findings, all presented in bulleted from to facilitate ease of learning.

Clinical decision making factors are then discussed in detail, well illustrated with multiple clinical photos showing progressive stages of treatment.

Cases conclude with review questions and relevant literature citations supporting each answer.

Ideal for practitioners and students alike, Clinical Cases in Prosthodontics is the ultimate resource linking evidence-based research to every-day application.

Content: Chapter 1 Treatment of an Edentulous Patient with Conventional Complete Denture Prostheses (pages 9–14): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 2 Treatment of an Edentulous Patient with Two‐Implant–Retained Mandibular Overdenture (pages 15–20): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 3 Treatment of a Patient with Combination Syndrome (pages 21–26): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 4 Treatment of an Edentulous Patient with a Severely Atrophic Mandible (pages 27–32): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 5 Management of Florid Cemento‐Osseous Dysplasia (FCOD) (pages 33–38): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 6 Treatment of a Partially Edentulous Patient with Implant‐Retained Removable Partial Denture Prosthesis (pages 39–44): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 7 Treatment of a Partially Edentulous Patient with Fixed and Removable Prostheses (pages 45–51): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 8 Management of Ectodermal Dysplasia I—Overdenture Prostheses (pages 53–58): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 9 Management of Ectodermal Dysplasia II—Implant‐Retained Removable Prostheses (pages 59–64): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 10 Management of Ectodermal Dysplasia III—A Multidisciplinary Approach (pages 65–71): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 11 Management of a Fractured Central Incisor I—Mild (pages 73–78): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 12 Management of a Fractured Central Incisor II—Moderate (pages 79–84): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 13 Management of a Fractured Central Incisor III—Severe (pages 85–90): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 14 Rehabilitation of Anterior Teeth I—Combination of Complete and Partial Coverage Restorations (pages 91–96): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 15 Rehabilitation of Anterior Teeth II—Partial Coverager Estorations (pages 97–102): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 16 Rehabilitation of Anterior Teeth Requiring Orthodontic Extrusion (pages 103–107): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 17 Management of Severe Crowding—A Multidisciplinary Approach (pages 109–115): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 18 Management of a Patient with Maxillary Canine Transposition (pages 117–122): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 19 Management of a Patient with Loss of Posterior Support (pages 123–128): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 20 Management of the Consequences of Partial Edentulism (pages 129–135): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 21 Management of Worn Dentition I—Resulting from Dental Malocclusion (pages 137–143): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 22 Management of Worn Dentition II—Localized Severe Wear (pages 145–151): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 23 Management of Worn Dentition III—Generalized Severe Wear (pages 153–158): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 24 Implant Therapy Versus Endodontic Therapy (pages 159–164): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 25 Management of Endodontically Treated Teeth (pages 165–172): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 26 Prognostic Indicators for Strategic Extractions in a Full Mouth Rehabilitation (pages 173–178): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 27 Treatment of a Patient with Implant‐Supported Fixed Complete Denture Prostheses (pages 179–183): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 28 Full Mouth Rehabilitation—Implant‐Supported Prostheses I (pages 185–190): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 29 Full Mouth Rehabilitation—Implant‐Supported Prostheses II (pages 191–197): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 30 Full Mouth Rehabilitation—Implant‐Supported, Screw‐Retained Prostheses (pages 199–203): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 31 Full Mouth Rehabilitation—Implant‐Supported, Cementable Fixed Prostheses (pages 205–210): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 32 Full Mouth Rehabilitation—Combination of Implant and Tooth‐Supported Fixed Prostheses (pages 211–216): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 33 Full Mouth Rehabilitation—Combination of Implant and Tooth‐Supported Fixed and Removable Prostheses (pages 217–222): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 34 Management of a Patient with Bulimia (pages 223–228): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 35 Management of Oral Manifestations of Methamphetamine Abuse (pages 229–233): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 36 Management of Cleidocranial Dysplasia I—Treatment of an Adolescent Patient (pages 235–240): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael FergusonChapter 37 Management of Cleidocranial Dysplasia II—Treatment of an Adult Patient (pages 241–246): Leila Jahangiri, Marjan Moghadam, Mijin Choi and Michael Ferguson

انتشارات: Wiley-Blackwell
حجم: 6 Mb
نوع فایل: pdf
تعداد صفحات: 272
زبان : English
تاریخ انتشار : 2014
نویسنده : Leila Jahangiri,Marjan Moghadam,Mijin Choi,Michael Ferguson(auth.)

دسته بندی: پزشکی بالینی , پزشکی داخلی ,

درصورتی که کتاب پزشکی مورد نظر خود را در کالیبو پیدا نکردید ، کافی است تا لینک کتاب در وبسایت آمازون را از طریق راه های ارتباطی زیر برای ما ارسال کنید.

InstagramTelegramTwitter – Linkedin

کتاب پزشکی کالیبو | مطالعه و دانلود کتاب پزشکی

مشخصات کالا
انتشارات

Wiley-Blackwell

حجم

6 Mb

نوع فایل

pdf

تعداد صفحات

272

زبان

English

تاریخ انتشار

2014

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب پزشکیClinical Cases in Prosthodontics2014”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیگران دریافت کرده‌اند

رفتن به بالای صفحه

۰۲۱۸۸۶۳۱۱۳۲
با ما در تماس باشید

با کتابخانه آنلاین پزشکی کالیبو،برترین‌ و تازه ترین کتاب‌های پزشکی جهان را بر روی موبایل خود بخوانید.